องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2 3 4 5 6

ภาพกิจกรรม/โครงการหน่วยงาน

กรกฎาคม 14, 2016 by Posted in: สถานที่สำคัญ

ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2563

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

Big cleaning day

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอาด ในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ในบริเวณพื้นที่วัดบ้านปราสาทเยอ ม.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในชุมชน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

เฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษได้จัดงานเฉลิมฉลอง 238ปี ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) เพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่เจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษหรือเมืองดอกลำดวน ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยมีการแสดงรำเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จากนางรำ20,000ชีวิต ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และชาวบ้านตำบลปราสาทเยอ ได้ร่วมแสดงรำเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหอประชุมอำเภอไพรบึง

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยนางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และชมนิทรรศการ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Big Cleaning day

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอาด ในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ในพื้นที่บ้านประอาง ม.11เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในชุมชน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยนางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบวงสรวงและอันเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำพิธีบวงสรวงและอันเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐานยังแท่นประดิษฐาน ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอไพรบึง โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี โดยนายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึงกล่าวต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ที่มาร่วมพิธี ทั้งนี้ นางสุวภัทร อุโลก นายองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมาชิก อบต. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลปราสาทเยอ ได้ร่วมพิธี และรำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

โครงการออกพรรษา หิ้วปิ่นโต พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลปราทเยอ ได้ดำเนินโครงการออกพรรษา หิ้วปิ่นโต พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง เพื่อให้คณะบริหาร สมาชิกสภาตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ตำบลปราสาทเยอ ได้ร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนาในวันสำคัญทางศาสนา และนำหลักธรรม คำสอน ทางพระพุทธศาสนามาใช้ปฏิบัติในการดำเนนิชีวิตประจำวัน ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ วัดบ้านคูสี่แจ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

Big Cleaning Day

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอาด ปี พ.ศ. 2563 ในการทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร

ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฯ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชาวศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทย ใส่บาตรเพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นางสุวภัทร อุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ และพนักงาน ได้พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรในครั้งนี้

โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการจัดโครงการพาน้องท่องโลกขว้าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เด็กปฐมวัยมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในวันที่ 3 กันยายน 2563

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยงานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาวัดบ้านประอาง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย ด้วยการนวดไทย ตามการวิจัยหรือข้อบ่งชี้ของแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดย นายกฤตภาส สีหะวงษ์ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลยางชุมน้อย เป็นวิทยากรในการอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมและสระว่ายน้ำของเอกชน(สวนน้ำเบนท์ลีย์) องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ โดยสิบเอกณัฐรัฐ คำเหง้า และทีมงาน เป็นวิทยากรในการอบรม ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ และโรงเรียนบ้านคูสี่แจ ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ โดยงานสาธารณสุข ร่วมกับชุมชุมดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกและเป็นการตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย เนื่องจากเป็นพาหะในการนำเชื้อไข้เลือดออกมาสู่คน เพราะช่วงหลังฝนตกจะมีน้ำขังอยู่ตามแหล่งต่างๆ เหมาะสำหรับในการที่ยุงจะวางไข่ขยายพันธุ์ จึงต้องมีการพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนประชาชน และจุดเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ในระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณหอประชุมอำเภอไพรบึง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอดำเนินโครงการเฝ้าระหวังโรคติดต่อในเด็ก (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านประอาง ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสมควร สิงห์คำเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ


โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

          องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันอุบัติภัย การระงับเหตุด้านต่างๆ และมีทักษะในการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธี ให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ   ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสมควร  สิงห์คำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยจ่าสิบเอกวิทยา  พุฒประภาส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ บรรยายให้ความรู้และสาธิตการระงับเหตุเบื้องต้น และคุณวราภรณ์  บังเอิญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำ CPR 

        

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พี่น้องชุมชนเยอ ประกอบด้วยบ้านปราสาทเยอ บ้านโพนปลัด บ้านโพนค้อ บ้านขมิ่น บ้านสำโรงโคเฒ่า และองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นในหัวข้อ “ความมั่นคงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เยอสี่แผ่นดินและการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน” ได้รับเกียรติจาก จ่าเอกสมควร สิงห์คำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอไพรบึง เป็นประธานเปิดเวทีการเสวนา คณะเสวนาได้รับเกียรติจากท่านวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายปรเมษฐ์ วิเศษศรี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไพรบึง อาจารย์ทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ที่ปรึกษานายก อบจ.ศรีสะเกษ) นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวนิธินาถ ธนินกุลกิตติ ประธานชมรักษ์ถิ่นศรีสะเกษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร เป็นวิทยากรกระบวนการ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นประวัติศาสตร์ และถอดบทเรียนมรดกทางภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ขอขอบคุณพี่น้องชุมชนเยอ บ้านปราสาทเยอ นำโดยนายวินัย พิจารณ์ ผู้ใหญ่บ้านปราสาทเยอ ที่ร่วมผลักดันและรักษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์อันดีไว้อย่างเหนียวแน่น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ลานการแสดงวิถีชีวิตชุมชนเยอ วัดปราสาทเยอเหนือ

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง

โครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่”

นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ มอบหมายให้นายปัญญา หาไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เข้าร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ มอบนโยบาย ชี้แจงข้อราชการ รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนและออกเยี่ยมผู้ป่วย โดยจ่าเอกสมควร สิงห์คำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอไพรบึง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาวัดบ้านปราสาทเยอเหนือ

โครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ


การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอดำเนินการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ในโรงเรียนทุกแห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เป็นการเตรียมการก่อนเปิดเทอม

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอที่ประสบเหตุวาตภัย

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ต้อนรับองคมนตรีมอบถุงยังชีพวาตภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เขตอำเภอไพรบึง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง

โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนในการร่วมหาแนวทางพัฒนาชุมชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ 2563

มอบหน้ากากผ้า แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอแจกหน้ากากอนามัย แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทั้ง 11 หมู่บ้าน

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน “แซ่วเสื้อ”

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จัดทำโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอจัดทำโครงการจัดการแข่งขันประจำตำบล ต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ   จัดทำ โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยให้บริการในเขต  พืั้นที่อบต.ปราสาทเยอในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563  ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึงให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


🔆 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

นายสุธี โยธี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. เพื่อรับฟังและพิจารณาข้อหารือที่เกี่ยวกับกิจการ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


🔆 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นำพนักงาน ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อย่างพร้อมเพรียงกัน


ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอจัดทำโครงการจัดการแข่งขันประจำตำบล(กีฬาต้านยาเสพติด) ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

  • กิจกรรมการร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

นางสุวภัทร อุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

นางสุวภัทร อุโลก นายก อบต.ปราสาทเยอ พร้อมคณะทำงานและชาวบ้าน ร่วมทำบุญถวายเทียน และสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา   เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่นอันดีงามและ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้มีการถวายภัตตาหารเพลให้แก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมรับศีลพรกันถ้วนหน้า


  • โครงการในพระราชดำริ

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

3 ลด (ลดรับถุงพลาสติก / ลดให้ถุงพลาสติก / ลดใช้ถุงพลาสติก )

1 งด (งดใช้โฟมบรรจุอาหาร)


  • กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด

” กิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหา พระพันปีหลวง ”

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอไพรบึง


* การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ


หน้า: 1 2 3 4 5 6

เมนูนำทางเรื่อง