อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอสอบป้องกัน

ประชาสัมพัน พิการ copy

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง-ปรับปรุง

ราคากลาง-นม

ราคากลาง-ถนนดิน-ม.8

ปร5-ปรับปรุง

ปร4-ปรับปรุง

ปร4ปรับปรุง

ปร4ปร5-ถนนดิน-ม.8

อบต.ปราสาทเยอ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

Prasatyoe Sub-District Administration Oraganization

LOGO

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๑๐๗  ม.๒ ถนนพยุห์- ขุนหาญ  ศก ๓๓๑๘๐

โทร. ๐-๔๕๙๒-๑๕๒๓   โทรสาร ๐-๔๕๙๒-๑๕๒๔