อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ภาพกิจกรรม

a10-222-3-small14705720_1785303845076993_4909506348237729276_nsafe_imagecac46jaf684558img_0560img_0306img_9932

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)

ประกาศ

เอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก.)

เอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ข.)

เอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ค.)

เอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ง.)

เอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก จ.)

เอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ฉ.)

เอกสารแนบท้ายประกาศ (รายละเอียดหมายเลข ๑)

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดเล็ก บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

ประกาศประปา ม.2

ราคากลางประปา ม.2 (แนบ1)

ราคากลางประปา ม.2 (แนบ2)

ราคากลางประปา ม.2 (แนบ3)

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  บ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประปา ม.1

ราคากลางประปา ม.1 (แนบ1)

ราคากลางประปา ม.1 (แนบ2)

ราคากลางประปา ม.1 (แนบ3)

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองพัง หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

ประกาศสอบราคาประปา ม.4

ราคากลางประปา ม.4  (แนบ1)

ราคากลางประปา ม.4  (แนบ2)

ราคากลางประปา ม.4  (แนบ3)

 

 

 

 

 

 

กระดานกระทู้

 แสดงความคิดเห็น