องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

คลังเก็บ:

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำปี พ.ศ. 2563 🟢 ประกาศ อบต.ปราสาทเยอ เรื่อง รับสมัค […]

ภาพกิจกรรม/โครงการหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โค […]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.๑) ประจ […]