องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2 3 4 5 6

ภาพกิจกรรม/โครงการหน่วยงาน

กรกฎาคม 14, 2016 by Posted in: สถานที่สำคัญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

งานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดปราสาทเยอเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ร่วมงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และกลุ่มสตรี แม่บ้าน ตำบลปราสาทเยอได้ร่วมรำบวงสรวงเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี ศรีสะเกษ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดปราสาทเยอเหนือ โดยส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลปราสาทเยอ เข้าร่วมพิธี

พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔

……….ขอพระองค์ทรงพระเจริญ……….

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

หน้า: 1 2 3 4 5 6

เมนูนำทางเรื่อง