องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2 3 4 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 27, 2020 by Posted in: สถานที่สำคัญ

ประจำปี 2567

🟠ประชาสัมพันธ์แจ้งการประเมินเพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

🟠ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แปรสภาพหรือทำลาย พัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

🟠ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567

🟠ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ประจำปี 2567

🟠ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

🟠ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า: 1 2 3 4 5