องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564

● ตุลาคม 2563 ● พฤศจิกายน 2563 ● ธันวาคม 2563

● มกราคม 2564 ● กุมภาพันธ์ 2564 ● มีนาคม 2564

● เมษายน 2564 ● พฤษภาคม 2564 ● มิถุนายน 2564

● กรกฏาคม 2564 ● สิงหาคม 2564 ● กันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2562พฤศจิกายน  2562 ● ธันวาคม 2562

มกราคม  2563 ● กุมภาพันธ์ 2563 มีนาคม 2563

● เมษายน 2563 ● พฤษภาคม 2563  ● มิถุนายน 2563                     

กรกฏาคม 2563 ● สิงหาคม 2563กันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561กุมภาพันธ์ 2562                       

มีนาคม 2562เมษายน 2562       ● พฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562  ● กรกฎาคม 2562สิงหาคม 2562 

กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560  ● พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 2560                          

มกราคม 2561กุมภาพันธ์ 2561   ● มีนาคม 2561

เมษายน 2561  ● พฤษภาคม 2561มิถุนายน 2561     

กรกฎาคม 2561สิงหาคม 2561    ● กันยายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2560

ตุลาคม 2559พฤศจิกายน 2559ธันวาคม 2559                          

มกราคม 2560กุมภาพันธ์ 2560  ● มีนาคม 2560

เมษายน 2560  ● พฤษภาคม 2560มิถุนายน 2560                         

กรกฎาคม 2560สิงหาคม 2560   ●  กันยายน 2560


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2559

ตุลาคม 2558   ● พฤศจิกายน 2558ธันวาคม 2558                         

มกราคม 2559กุมภาพันธ์ 2559มีนาคม 2559

เมษายน 2559  ● พฤษภาคม 2559มิถุนายน 2559                         

กรกฎาคม 2559สิงหาคม 2559       ● กันยายน 2559

หน้า: 1 2