องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

มีภารกิจหน้าที่อย่างไร

กระดานถาม-ตอบมีภารกิจหน้าที่อย่างไร
D asked 3 เดือน ago

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ มีภารกิจหน้าที่อย่างไรบ้าง