องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

Big cleaning day เดือน กรกฎาคม 2565

                  เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ จนถึงประตูวัดปราสาทเยอเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  “Big Clanning Day”  ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  โดยดำเนินการทำความสะอาดถนนและตัดแต่งกิ่งต้นไม้

                 ทั้งนี้  นายทองคำ  ตอนศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมาชิก อบต. และจิตอาสา ได้ร่วมกันทำกิจกรรม