องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

โครงการออกพรรษา นุ่งผ้าไทย พร้อมใจใส่บาตร