องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยเรียน