องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

โครงการอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยเรียน