องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของตำบลปราสาทเยอ

                เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบ้านปราสาทเยอเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของตำบลปราสาทเยอ โดยถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัดบ้านปราสาทเยอเหนือ
                 ทั้งนี้ นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ปราสาทเยอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้