องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

                วันที่  25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 ณ บริเวณป่าช้าบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 10 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ เพื่อเฉลิมเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลปราสาทเยอ 

          ทั้งนี้ นายทองคำ  ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. จิตอาสาพระราชทาน และรพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร