องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพในชุมชน ตำบลปราสาทเยอ กิจกรรม การทำลูกประคบสมุนไพร

                วันที่ 20  กันยายน 2565 เวลา 09.40 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นายทองคำ  ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวจิรนันท์ เตมีย์ หัวหน้าสำนักปลัดกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพในชุมชน ตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม การทำลูกประคบสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณต่างๆ ของสมุนไพร ไปใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ เข้าร่วมโครงการ