องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566

              วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหนองทาม องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ นำโดย นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน และส.อบต. ได้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนมธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

             ทั้งนี้ ท่านวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงจุริ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม หนูน้อยนพมาศ กิจกรรมการลอยกระทง การแสดงชุดม่วนซื่นวันลอยกระทง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ และการแสดงเซิ้งชะนาง ของกลุ่มแม่บ้านปราสาทเยอ โดยมีหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านตำบลปราสาทเยอเข้าร่วมกิจกรรม

ดาวโหลดเอกสาร