องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

โครงการรณรงค์ สุขภาพดี มีอนามัย ปลอดภัย ห่างไกลโรค