องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

                      วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
                     โดยนายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ให้โอวาท และมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมและพัฒนาการในระดับชั้นปฐมวัย ทั้งนี้ นางสาคร สายแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ และคณะผู้บริหาร ส.อบต. เจ้าหน้าที่ ครู พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม