องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

5 แผน/ข้อบัญญัติ/ประกาศ/ควบคุมภายใน

 
 
 
ประกาศ
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
แผนการดำเนินงาน
 
ควบคุมภายใน
คำสั่งต่างๆ
รายงานการติดตามประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561