องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  แนบท้าย 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปังบประมาณ พ.ศ. 2566   แนบท้าย 1

แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   แนบท้าย 1 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    แนบท้าย 1  แนบท้าย 2   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562