องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2563