องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

เนื่องในวันคล้วยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

                         ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไพรบึง นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้วยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
                       ทั้งนี้ นายบุญฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึงเป็น ประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้วยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5