เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"