องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

เฉลิมฉลอง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเเยอนำโดยนายทองคำ  ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะลานออดหลอดและบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา(เกาะห้อยน้ำคำ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กิจกรรมรำเฉลิมฉลอง 240 ปีจังหวัดศรีสะเกษ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีจากเด็กและเยาวชน การแสดงวงดนตรีผกาลำดวน