อบต.ปราสาทเยอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

ประวัติและตราสัญลักษณ์

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541 จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 ซึ่งยกฐานะขึ้นมาจากสภาตำบล

 

ตราสัญลักษณ์

LOGO

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง
ลักษณะสังคม
ลักษณะเศรษฐกิจ
ลักษณะทรัพยากร
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ