องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

วันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี