องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว