วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"