ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"