ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง