องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

หน้า: 1 2

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

        🟠 รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1 รอบ 6 เดือน

🟠รายงานการกำกับติดตามปลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 12 เดือน

🟠รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำ  ปี 2566  รอบ 6 เดือน

🟠รายงานการกำกับติดตามการดำเนินิการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน

🟠รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก

หน้า: 1 2