องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

+ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

●ประกาศผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2/2567   แนบท้าย 1

●ประกาศผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 1/2567   แนบท้าย 1

+ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

●ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 4/2566 แนบท้าย 1

●ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่  3/2566  แนบท้าย 1

●ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 1/2566 แนบท้าย  1

 

+ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 3/2565  แนบท้าย 1

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 แนบท้าย 1

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 1/2565  แนบท้าย 1

+ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 4/2564 แนบท้าย 1

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 3/2564 แนบท้าย 1 แนบท้าย 2

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2/2564 แนบท้าย 2

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 แนบท้าย 1 แนบท้าย 2

+ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 แนบท้าย 4

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 แนบท้าย 3

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 แนบท้าย 2

● ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 แนบท้าย 1

🔶 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

+ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผลผู้ชนะ  ประจำไตรมาสที่ 4/2562  แนบท้าย 4

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 3/2562  แนบท้าย 3

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2/2562    แนบท้าย 2

ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 1/2562    แนบท้าย 1