องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

มอบถุงยังชีพ 22 ครัวเรือน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายทองคำ ตอนศรี ได้มอบหมาย ให้นายสุธี โยธี รองนายก อบต. นายแก่น ศรีเพ็ง รองนายก อบต. เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ออกมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้รักษาตั ว กรณีได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่ ม.1 ม.2 ม.3 ม.7. ม.8 ม.10