องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

มอบถุงยังชีพ และพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านประอาง

                      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. เจ้าหน้าที่องค์ การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และอสม. มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ณ บ้านประอาง หมู่ที่ 11 กรณีได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)
                    ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้พ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่กักตัว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและชาวบ้านประอาง หมู่ที่ 11