องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

มอบถุงยังชีพบ้านปราสาทเยอ และบ้านคูสี่แจ

ในวันที่ 18  มีนาคม 2565 นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ออกตรวจเยี่ยม ใหกำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ และกักตัว ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)ในพื้นที่บ้านปราสาทเยอ ม.1 ม.2 ม.10 และบ้านคูสี่แจ ม.8