องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันโรคลัมปิสกิน