พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันโรคลัมปิสกิน

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"