องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

พ่นฆ่าเชื้อ

                ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณที่พัก สำหรับผู้ป่วยที่หายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ บ้านปราสาทเยอ ม.1 ม.2 ม.10 และบ้านคูสี่แจ ม.8