องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

พิธีวางศิลาฤกษ์ “เจดีย์สุทธนิคมบรมนิมิต” วัดปราสาทเยอใต้

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.39 ณ วัดปราสาทเยอใต้ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ทางวัดปราสาทเยอใต้ ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเจดีย์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงคุณงามความดีและเป็นที่เคารพสักการะของบรรดาศิษยานุศิษย์และไว้เป็นที่กราบไว้สักการบูชาในฐานะเป็นครุฎฐนียบุคคลของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ในการนี้ นายทอง คำตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ กล่าวรายงาน พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหนี้ 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พระมหาจันทร์ดี ปญฺญาวชิโร เจ้าคณะอำเภอไพรบึง เจ้าอาวาสวัดปราสาทเยอเหนือ เจริญชัยมงคลคาถาและร่วมพิธี โดยมีพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน