พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"