องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔