องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ดังนี้
เวลา 07.00 น. -ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เวลา 17.00 น. -ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์