องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประวัติและตราสัญลักษณ์

  ประวัติและตราสัญลักษณ์

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541 จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 ซึ่งยกฐานะขึ้นมาจากสภาตำบล

ตราสัญลักษณ์

LOGO