องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ประชุมคณะกรรมช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

               วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนบ้านประอาง หมู่ที่ 11 จากกรณีเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 หลังคาเรือน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเป็นประธานกรรมการ ท้องถิ่นอำเภอไพรบึง สาธารณสุขอำเภอไพรบึง ปลัดอำเภอ และตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติให้ได้รับความช่วยเหลือเหตุอัคคีภัยบ้านประอาง หมู่ที่ 11 รายดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร