น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"