นุ่งผ้าไทยใส่บาตร

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"