องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอไพรบึง ประจำปี 2567

              วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมคณะผู้บริหาร ส.อบต. เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอไพรบึง ประจำปี 2567 โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 11 คน ฟุตบอลหญิง 7 คน วอลเลย์บอล และเปตอง

ดาวน์โหลดเอกสาร