องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

                      องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 โดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ อพปร. อสม.ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยตั้งจุดบริการบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ดาวน์โหลดเอกสาร