องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

🔷ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567