องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กิจกรรม Kick Off หยุดเผาในพื้นที่เกษตร

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สนามที่ว่าการอำเภอไพรบึง นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ และสมาชิก อบต. ร่วมกิจกรรม Kick Off หยุดเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่ ลดการเผาในที่โล่งแจ้ง ลดปัญหาหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
                        โดย นายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานเปิดงานนายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 7 หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ