กิจกรรม Big Cleaning Day

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"