องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กิจกรรม Big cleaning day เดือน พฤษภาคม 2566

                    เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณถนนข้าง รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  “Big Cleaning Day”  ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  โดยดำเนินการทำความสะอาดถนนและตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม  และสะอาดน่าอยู่

                  ทั้งนี้  นายทองคำ  ตอนศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือและจิตอาสา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร