องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

                   วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยนายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายถาวร ชมชิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมฯ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน สมาชิกอบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอเข้าร่วมกิจกรรมฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร