องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายทองคำ ตอนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ และอสม. ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณป่าบ้านคูขาด ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น