องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กิจกรรมถุงผ้าลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ รณญงค์การใช้ถุงผ้า วัสดุธรรมชาติ แทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลปราสาทเยอ และเพื่อสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ และพนักงานใช้ถุงผ้า เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา