องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่่อประชาชน"

กิจกรรมถวายความรักและความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ หน้าอาคารที่ว่าการอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ นายทองคำ ตอนศรี นายองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ร่วมกิจกรรมถวายความรักและความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีม่วง และร่วมขับร้องเพลงถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบทเพลง นารีรัตนา และเพลง ในอุ่นอ้อนองมั่นคง

ดาวน์โหลดเอกสาร